Bao Bì Giấy

thông tin liên hệ
Ông Lê Văn Cường
Phó Giám Đốc
0904 167 287 - (024) 37815048

Lê Văn Chiến
Giám Đốc - 0902191169

Bao Bì Thực Phẩm

Hộp bánh
Hộp bánh
Hộp bánh sữa đậu
Hộp bánh sữa đậu
Hộp kẹo sìu châu
Hộp kẹo sìu châu
Hộp bánh xốp kem sầu riêng
Hộp bánh xốp kem sầu riêng
Bao bì sữa Ba Vì
Bao bì sữa Ba Vì
Bao Bì bia Hà Nội
Bao Bì bia Hà Nội
Bao Bì KFC
Bao Bì KFC